Topografinė nuotrauka

Topografinė nuotrauka atliekama ir yra būtina prieš pradedant projektuoti, rekonstruoti pastatus, klojant komunikacijas bei keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimosi paskirtį ir t.t. Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos.

Topografinė nuotrauka